Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier. Veidrift- og veivedlikeholdsarbeiderens hovedoppgave er å drifte veinettet og annen infrastruktur knyttet til veien. Det kan være rekkverk, tunneler, bruer, rekkverk, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder.

Filmer

© Sanden Media. CMS/Webdesign: Monoform

^