Banemontørfaget

Banemontøren vedlikeholder og bygger nye jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid. Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt.

Filmer

© Sanden Media. CMS/Webdesign: Monoform

^